Turystyka

Bilet na pociąg – kto może skorzystać z ustawowej ulgi?
Bilet na pociąg – kto może skorzystać z ustawowej ulgi?
54 lata ago

Bilet na pociąg – kto może skorzystać z ustawowej ulgi?

Podróżowanie pociągiem jest bardzo wygodne, niemniej jednak nie zawsze jest to najlepsze wyjście pod względem finansowym. Dlatego warto wiedzieć, jaka zniżka na bilet na pociąg komu przysługuje, żeby móc przemieszczać się tym środkiem transportu zbiorowego za znacznie niższą cenę. Kto jest zatem uprawniony do skorzystania z ulgi na bilet? Jakie dokumenty musi przy sobie posiadać?

Bilet na pociąg ze zniżką – kto jest do niego uprawniony?

Osoby uprawnione do zniżek na bilet kolejowy, to m.in.:

 • dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia,
 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej,
 • umundurowani funkcjonariusze Policji,
 • żołnierze odbywający służbę wojskową niezawodową,
 • przewodnik albo opiekun osoby niewidomej, albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
 • jedno z rodziców albo opiekun dzieci oraz młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością lub inwalidztwem,
 • dzieci oraz młodzież niepełnosprawne albo dotknięte inwalidztwem,
 • renciści oraz emeryci, jak również ich współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w ciągu roku,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeżeli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnego egzystowania,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeżeli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnego egzystowania,
 • osoby niewidome, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnego egzystowania,
 • osoby uznane za niezdolne do samodzielnego egzystowania, z wyjątkiem niewidomych,
 • dzieci, które ukończyły 4 rok życia do rozpoczęcia przez nie obowiązkowego przedszkolnego przygotowania rocznego,
 • dzieci oraz młodzież w czasie od rozpoczęcia obowiązkowego przedszkolnego przygotowania rocznego do chwili ukończenia przez nie szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej – do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci oraz młodzież, nie dłużej aniżeli do ukończenia przez nie 18 roku życia w czasie pobierania nauki języka polskiego kultury polskiej, geografii, historii albo innych przedmiotów, które nauczane są w języku polskim,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby studiujące za granicą do ukończenia 26 roku życia,
 • studenci do chwili ukończenia 26 roku życia oraz doktoranci do chwili ukończenia 35 roku życia,
 • rodzice albo małżonkowie rodziców, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny,
 • nauczyciele akademiccy,
 • nauczyciele, którzy uczą kultury polskiej, geografii, historii czy języka polskiego,
 • nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych.

Jakie dokumenty uprawniają do uzyskania ulgi?

Należy mieć na względzie, iż ulga na przejazdy koleją będzie obowiązywała tylko wówczas, kiedy pasażer chcący z niej skorzystać okaże podczas ewentualnej kontroli odpowiedni dokument. W przypadku uczniów będzie to np. legitymacja szkolna, emeryci zaś muszą okazać legitymację emeryta, i odpowiednio renciści legitymację rencisty. Więcej na stronie www.polregio.pl

lifestylowy Administrator