Imprezy i zabawy

Zalety ślubu cywilnego
Zalety ślubu cywilnego
54 lata ago

Zalety ślubu cywilnego

W ostatnich latach coraz więcej par decyduje się na ślub cywilny. Jest to ciekawa alternatywa dla ślubów kościelnych, które zajmują dużo czasu i są zdecydowanie droższe. Jeżeli chodzi o ślub cywilny to jedyna opłata, którą musimy ponieść wynosi 84 zł. Jest to doskonałe rozwiązanie dla ludzi niewierzących oraz zapracowanych, którzy nie mają zbyt wiele wolnego czasu. 

Zawarcie małżeństwa

Jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka jest oczywiście zawarcie małżeństwa. W tym artykule tłumaczymy czym jest ślub cywilny i w jaki sposób go zawrzeć. Zgodne złożenie oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego uznaje się oficjalnie za przypieczętowanie małżeństwa. Procedura w przypadku ślubów cywilnych nie jest tak skomplikowana, dlatego wszystko trwa zdecydowanie krócej. Oczywiście pod względem skutków prawnych nie różni się on niczym od ślubu kościelnego. Złożenie zaświadczenia o braku istnienia przeszkód małżeńskich jest kolejnym obowiązkiem przyszłych małżonków. Należy miesiąc przed terminem ślubu przedstawić takie zaświadczenie do wglądu. Oczywiście nie musimy tego robić, ale wtedy mała szansa, że ktoś przypieczętuje nasz związek. 

Przebieg uroczystości

Trzydzieści minut przed ceremonią trzeba się osobiście wybrać do urzędu stanu cywilnego. Ślub cywilny trwa z reguły maksymalnie 15-25 minut, więc różni się znacząco od ślubu w kościele, który trwa przynajmniej godzinę. Warto mieć na uwadze, że do USC trzeba także dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Rodzaj dokumentów zależy od obecnego stanu cywilnego pary młodej. Skrócony odpis aktu urodzenia i dowód osobisty to wszystko, co jest potrzebne w przypadku panien i kawalerów. Skrócony odpis aktu małżeństwa z dodatkową adnotacją o rozwodzie muszą przedstawić osoby rozwiedzione. Wdowy i wdowcy także mogą wstąpić w nowy związek małżeński, jeżeli dostarczą skrócony odpis aktu zgonu swojego partnera. Oprócz tego należy też pamiętać o opłacie skarbowej w wysokości 84 zł i opłacie za wydanie skróconego aktu stanu cywilnego. 

Początek nowej drogi

Niewiele osób ma świadomość, że małżeństwo można równie dobrze zawrzeć w innym miejscu niż urząd. Szczegółowe informacje na ten temat są przedstawione w ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. W historii już była taka opcja, ale wtedy ograniczono ją tylko do nadzwyczajnych okoliczności. Według dzisiejszych przepisów całkowicie wystarczające jest dostarczenie odpowiedniego wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego. Podstawą jest oczywiście stworzenie bezpiecznych warunków gościom takiej uroczystości oraz zachowanie powagi miejsca. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku możemy liczyć, gdy spełnimy obydwa warunku. Można śmiało powiedzieć, że zawarcie małżeństwa jest ukoronowaniem stałej relacji. Jest to także początek nowej drogi życiowej pełnej niespodzianek. Osoby, które chcą brać ślub muszą być nie tylko pełnoletnie, ale także nie mogą pozostawać w innym związku małżeńskim. Na uwagę zasługuje fakt, że rejonizacja nie obejmuje cywilnych ślubów. Po dokładnym zapoznaniu się z tym artykułem powinieneś wiedzieć, czym jest ślub cywilny.

lifestylowy Administrator